Verenigingen & Stichtingen

Bank ten Cate & Cie heeft een gespecialiseerde afdeling voor de financiële dienstverlening aan verenigingen, stichtingen en kerkelijke organisaties. Onze cliënten zijn voornamelijk goededoelenfondsen, vermogensfondsen en religieuze instellingen. Onze dienstverlening is gericht op cliënten met een vrij belegbaar vermogen vanaf 750.000 euro.

Door middel van duurzaam vermogensbeheer, vermogensadvies, persoonlijk contact en ons hoge serviceniveau helpen wij de wensen en doelstellingen van uw organisatie tot stand te brengen. Dit kan gaan om een concreet doel, zoals een vereiste inkomstenstroom, of desgewenst om totale ontzorging.

Wij organiseren speciale bijeenkomsten gericht op bestuur en directie van verenigingen en stichtingen, waar wij stakeholders met elkaar in contact brengen. Het delen van netwerken is een krachtig middel om kennis te delen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘Impact Investing’, of bij de thematiek rond het vinden van nieuwe bestuurders. Uiteraard staan wij u ook graag bij in governancevraagstukken, actualisatie van uw beleggingsstatuut of de opbouw of herziening van een effectenportefeuille.

RobertR33

Wat wij voor ú kunnen betekenen?


Neemt u gerust contact op met Robbert Ruijgrok, manager Verenigingen & Stichtingen, via
06-23294896 of via rfm.ruijgrok@banktencate.nl.

Hij is u graag van dienst.

Vermogensbeheer

Als vermogensbeheerder nemen wij voor uw organisatie de beleggingsbeslissingen en bepalen de inrichting van de portefeuille. Uw eigen private banker inventariseert de situatie van uw vereniging of stichting, bespreekt de doelstellingen met het bestuur en zoekt naar de beste oplossing om het vermogen te structureren.

Persoonlijke aandacht, deskundigheid en continuïteit zijn het uitgangspunt van onze dienstverlening. Tijdens periodiek overleg vindt afstemming plaats over het gevoerde beleid en eventuele wijzigingen in omstandigheden van uw organisatie. Uiteraard ontvangt u uitvoerige kwartaalreportages en een jaaroverzicht voor de Belastingdienst en/of uw fiscaal adviseur. Bij mutaties in uw portefeuille ontvangt u desgewenst een researchbericht met een onderbouwing van de aan- en verkopen in uw portefeuille.

Beleggingsstijl

Het beleggingsproces bij Bank ten Cate & Cie is gestructureerd en gedisciplineerd. Een speciaal Strategisch Beleggingscomité zet de richtlijnen uit voor het te voeren beleggingsbeleid, die de afdeling Portfoliomanagement vervolgens uitvoert. Uw organisatie is niet afhankelijk van één beheerder of adviseur: u belegt conform onze huisstijl, waarbij een team van adviseurs meekijkt naar uw portefeuille.

Drie niveaus beleggingsstrategie

Bank ten Cate & Cie hanteert een ‘top-down’ beleggingsstrategie met drie niveaus:

  • Op strategisch niveau stellen we de boven- en ondergrenzen vast per categorie (aandelen, obligaties, onroerend goed, liquiditeiten en eventueel overige beleggingscategorieën).
  • Op tactisch niveau bepalen we de optimale verdeling over deze categorieën.
  • Op operationeel niveau selecteren we vervolgens de individuele effecten en fondsen.
Transparantie in kosten

Bank ten Cate & Cie hanteert een all-in tarief voor Vermogensbeheer, waarin alle kosten zijn verwerkt die betrekking hebben op het beheren, bewaren en administreren van uw portefeuille, inclusief de informatievoorziening. Dit all-in tarief daalt naarmate de omvang van het vermogen toeneemt.

 Vermogen All-in tarief per jaar
 Tot € 500.000 1,20%
 Over het meerdere vanaf € 500.000 tot € 2.000.000 1,10% 
 Over het meerdere vanaf € 2.000.000 tot € 4.000.000  0,75% 
 Over het meerdere vanaf € 4.000.000 tot € 7.000.000 0,60% 
 Over het meerdere vanaf € 7.000.000 tot € 10.000.000  0,40% 
 Over het meerdere vanaf € 10.000.000  0,30% 

Cliënten met het risicoprofiel ‘Obligatieportefeuille’ genieten een standaardkorting van 20% op deze all-in tarieven. Het tarief wordt achteraf in rekening gebracht en berekend over het vermogen (incl. cash en opgelopen rente) aan het einde van elk kwartaal.

N.B. De lopende kosten van beleggingsfondsen en belastinggerelateerde kosten zoals btw, stamp duty en financiële transactiebelastingen zijn niét inbegrepen in het all-in tarief. Bank ten Cate & Cie moet deze kosten afdragen en heeft geen invloed op de hoogte hiervan.

 

Onze private Bankers

Onze private bankers wonen en werken door heel Nederland, en zijn dus altijd bij u in de buurt. Periodiek overleg kan natuurlijk bij ons op kantoor aan de Herengracht plaatsvinden, gewoon bij u thuis als u dat prettiger vindt of op een andere locatie van uw keuze.

 

Private Bankers bij u in de buurt

Overige bankdiensten

Bank ten Cate & Cie is een onafhankelijke private bank met een volledige bankvergunning, die opereert onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. Wij bieden een scala aan ondersteunende diensten tegen zeer interessante voorwaarden. Zo kunt u bij ons ook terecht voor een effectenkrediet, een bankverklaring of een bankgarantie. Ook betalingsverkeer voeren wij, tot een beperkt volume, uit met een zeer persoonlijk serviceniveau.

Effectenkrediet: variabel en flexibel Met uw beleggingsportefeuille als onderpand, kunnen wij u onze kredietverlening zeer concurrerend aanbieden. Een effectenkrediet is een variabel krediet dat een grote flexibiliteit biedt met grote voordelen boven een traditioneel krediet of een hypotheek:

  • Het is direct beschikbaar
  • Opnemen en bijstorten is altijd mogelijk
  • U betaalt alleen rente over het krediet dat u werkelijk opneemt
  • U profiteert van een aantrekkelijk tarief

U betaalt geen additionele kosten (poliskosten, afsluitprovisie e.d.)

Het rentetarief dat Bank ten Cate & Cie in rekening brengt is het officiële tarief van de Europese Centrale Bank (minimum biedrente), verhoogd met een opslag van 2,95%. De minimum debetrente bedraagt 2,95%. N.B. Indien u gebruikmaakt van uw effectenkrediet verhoogt dit het risicoprofiel van uw portefeuille.

Snel een bankgarantie of -verklaring

Heeft u een bankgarantie nodig, bijvoorbeeld voor de aankoop van onroerend goed of om een bod te kunnen plaatsen voor een veiling? Bank ten Cate & Cie verzorgt deze snel en effectief voor u. Ook een bankverklaring, voor het oprichten van een BV of NV of voor het opstellen van de jaarrekening door uw accountant, maken wij voor u in orde. In de meeste gevallen is dit binnen 24 uur geregeld.

Buitenlandse dividendbelasting terugvorderen

Als er te veel buitenlandse belasting is ingehouden op dividend dat u heeft ontvangen, vorderen wij dat graag voor u terug. Als cliënt van Bank ten Cate & Cie krijgt u hiervoor uitsluitend de externe kosten in rekening gebracht.