Juridische informatie

Depositogarantiestelsel

Bank ten Cate & Cie valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit houdt in dat tegoed op uw rekening courant bij Bank ten Cate & Cie is gegarandeerd tot een maximum bedrag van € 100.000 per rekeninghouder. De Nederlandsche Bank voert de regeling uit.

Voor meer informatie over het depositogarantiestelsel verwijzen wij u naar het Informatieblad Depositogarantiestelsel. Op de website van De Nederlandsche Bank vindt u het volledige overzicht van wie in aanmerking komt voor vergoeding onder het depositogarantiestelsel.

Beursvisie

Elk kwartaal zendt Bank ten Cate & Cie haar cliënten een magazine met de economische weersverwachting en macro-economische ontwikkelingen: Beursvisie.

Vermogensbeheer

Wilt u het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf
“van dag tot dag” te volgen?

Documentatie

Hieronder treft u enkele documenten aan die van toepassing zijn op de dienstverlening van Bank ten Cate & Cie.