Vermogensregie

Vermogensregie: controle over uw volledige vermogen

U wilt overzicht en controle hebben over uw vermogen in de volle omvang en samenhang, zonder dat u alles wilt concentreren bij één partij. Daarin staan we u graag bij.

Strategisch beleggingsbeleid

Grotere vermogens kunnen in samenspraak met onze cliënten over meerdere beheerders worden gespreid. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders ‘scherp’ te houden. Als volledig onafhankelijke private bank is Bank ten Cate & Cie in zo'n geval bij uitstek geschikt om de regie te voeren. Wij ondersteunen u met betrekking tot het bepalen van de juiste asset allocatie en maken een risicoanalyse. Hierna definiëren wij het strategisch beleggingsbeleid.

Monitoring en overzicht

Vervolgens houden wij de vinger aan de pols en monitoren wij uw vermogen. Wij doen dit door diepgaande analyses van de portefeuilles die u bij ons én andere partijen heeft belegd. Hierbij focussen we op de performance van de portefeuilles en toetsen we of de invulling voldoet aan uw wensen en doelstellingen. Ook rapporteren wij een totaaloverzicht van al uw bezittingen. Hierdoor krijgt u een optimaal inzicht in uw financiële situatie en de waardeontwikkeling. Vaak werken wij samen met uw fiscalist of accountant. Vermogensregie is mogelijk voor vermogens vanaf € 5.000.000.

Oriënterend gesprek

Graag bespreken wij met u de mogelijkheden op het gebied van vermogensregie en geven wij aan de hand van praktijkvoorbeelden uitleg over de voordelen die vermogensregie biedt.

Indien u een oriënterend gesprek wenst omtrent de mogelijkheden, neemt u dan contact op met de directie van Bank ten Cate & Cie.

Vermogensbeheer

Wilt u het beheer van uw vermogen uit handen geven omdat u over onvoldoende tijd of inzicht beschikt om de financiële markten zelf
“van dag tot dag” te volgen?

Beleggingsadvies

Bent u een actieve belegger, die frequent de financiële markten volgt en zelf actief wil handelen?

Vermogensregie

Grotere vermogens worden vaak gespreid over meerdere beheerders. Dit gebeurt uit oogpunt van risicospreiding, maar ook om de beheerders “scherp” te houden.